Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Contoh Teks MC Pada Acara Ulang Tahun dan Kelulusan Sahabat

 Seperti pada judulnya, pada kali ini kita akan membahas tentang acara ulang tahun dan syukuran kelulusan sahabat.  Yah, semoga ini dapat menjadi bahan MC atau pembelajaran bagi kita semua mengenai Contoh teks pada acara ulang tahun dan kelulusan.

Contoh Teks MC Pada Acara Ulang Tahun dan Kelulusan Sahabat

Contoh teks MC acara ulang tahun sahabat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saudara-saudara sekalian dan hadirin yang kami hormati! sahabat-sahabat sekalian yang kami sayangi! Pada kesempatan yang berbahagia ini.

Marilah kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wata'ala, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, atas berkah dan rahmat-Nya kepada kita sekalian.

sehingga pada saat ini kita dalam keadaan sehat wal afiat dan bisa menghadiri undangan sahabat kita yang pada malam ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke -21.

Semoga shalawat dan salam kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad shalallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia menuju ke jalan yang diridlai oleh Allah Subhanahu wata'ala.

Sahabat-sahabat sekalian yang kami hormati! atas nama keluarga sahabat ... kami menyampaikan banyak terima kasih karena kehadiran dan memenuhi undangan kami semoga amal baik sahabat mendapat imbalan disisi Allah subhanahu wata'ala, Aamiin.

Perlu sahabat-sahabat maklumi bahwa sahabat kita...  pada malam ini mempunyai hajat yakni mensyukuri atas segala nikmat dan karunia Allah dengan mengundang sahabat-sahabat untuk memberi do'a restunya. 

Berhubung waktunya sudah agak malam, baiklah akan kami bacakan susunan acara pada malam ini, sebagai berikut :

1. Pembukaan.

2. Sambutan Bapak ... selaku shahibul hajat.

3. Sambutan wakil dari undangan.

4. Ceramah Agamna.

5. Pembacaan do'a

6. Penutup Acara selamataan.


Demikianlah susunan singkat acara malam ini, selanjutnya marilah klita buka bersama dengan bacaan Basmalah

*Pembukaan Dengan Membaca Bismillahhirrahmanirrahim Bersama.

Kemudian acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh sahabat kita... selaku tuan rumah. Yang terhormat sahabat ... kami persilahkan.

Sambutan Shahibul Bait.

Sahabat-sahabat sekalian, demikian sambutan dari sahabat ... yang telah kita ikuti bersama. Semoga apa yang menjadi hajat sahabat kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wata'ala, sehingga pada ulang tahunnya malam ini senantiasa diberi karunia dan rezeki serta diberi kekuatan lahir batin untuk menunaikan pengabdiannya kepada nusa bangsa dan agama, Aamiin.

Sahabat-sahabat serta hadirin yang kami hormati Kurang afdol bila kita yang hadir ini tidak memberikan sepatah kata kepada sahabat kita ... yang merayakan ulang tahunnya pada malam ini. 

Untuk itu kepada sahabat ... diperkenankan untuk mewakilinya. Kepada sahabat... kami persilahkan!

Sambutan Wakil Dari Undangan

Terima kasih sahabat..., Sahabat -sahabat dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya marilah ita ikuri acara berikutnya yakni sedikit mau'idhah hasanah yang akar Cisampaikan oleh Bapak .... Yang terhormat Bapak .... kami persilahkan.

Ceramah Agama.

Terima kasih kepada bapak ... yang telah menyampaikan ceramah agama mengenai pentingnya memanfaatkan waktu, semoga apa yang telah diuraikan oleh Bapak ... bermanfaat bagi kita semua.

Sehingga kita mampu memanfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya untuk menunaikan hak dan kewajiban kita, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai anggota masyarakat.

Sahabat dan hadirin yang kami hormati !

Berikut ini adalah Pembacaan do'a, memohon kepada Allah Subhanahu wata'ala agar memelihara nikmat yang kita peroleh dan berkenan memberikan nikmat selanjutnya baik di dunia maupun di akhirat, khususnya bagi sahabat ... dan sekeluarga. 

Untuk itu yang terhormat Bapak ... kami persilahkan memimpinnya.

Pembacaan do'a

Terima kasih kepada ... yang telah memimpin do'a semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wata'ala. Selanjutnya sahabat-sahabat dan hadirin yang kami hormati, sampailah kita kepada acara selamatan. 

Sebelum menikmati hidangan yang telah tersedia, atas nama sahabat ... sekeluarga kami mohon maaf jika sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, baik mengenai sambutan, tempat, hidangan maupun pelayanannya. 

Kami sebagai pembawa acara, di dalam mengantarkan acara ini banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat menikmati hidangan dan kami akhiri Wassalamu'alaikum Warohmatullahi wabarakatuh.

Baca Juga:

Contoh teks pidato sambutan sholat idul fitri terbaru

Pembawa acara pada acara kelulusan 

Bapak-bapak guru dan lbu-ibu guru yang selalu kami taati Hadirin, para undangan yang kami hormati, Sahabat-sahabat yang kami cintai!

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu Wata'ala, atas perkenan-Nya lah kita bisa berkumpul di rumah sahabat ... dalam rangka menghadiri acara tasyakuran atas keberhasilannya lulus ujian.

Bapak-bapak guru, ibu-ibu dan hadirin serta sahabat-sahabat yang kami hormati, seperti halnya yang telah-kita ketahui dalam undangan, bahwa siang ini kami atas nama sahabat ... 

menyampaikan banyak terima kasih atas kehadirannya disini, semoga amal baik para hadirin diterima disisi Allah Subhanahu wata'ala, Aamiin.

Sebagaimana yang telah disampaikan kepada kami oleh sahabat ... bahwa setelah ia menempuh ujian yang cukup melelahkan,

alhamdulillah sahabat ... dapat memperoleh hasil yang menggem birakan, dengan lulus ujian. Oleh karena itu sahabat Muhajir meluapkan kegembiraannya dengan diadakan tasyakuran seperti sekarang ini.

Bapak-bapak guru, ibu-ibu guru dan hadirin yang kami hormati, serta sahabat-sahabat yang kami cintai, untuk menghargai waktu baiklah, susunan acara pada hari ini akan kami bacakan susunan acara berikut ini:

1. Pembukaan.

2. Sambutan oleh sahabat Muhajir

3. Sambutan atas nama sahabat

4. Sambutan/ nasehat atas nama guru

5. Pembacaan do'a

6. Makan / selamatan bersama.


Demikianlah para hadirin acara pada siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah.

*Pembukaan dengan membaca:

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih kami sampaikan, kemudian menginjak acara kedua ialah sambutan oleh sahabat .... Untuk itu kepada saudara ... kami persilahkan!

Sambutan Oleh Saudara ...

Terima kasih sahabat ..., demikianlah hadirin sambutan dari sahabat ... yang telah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih nya kepada Allah, serta kepada kedua orang tua yang sekianlah membiayainya. 

Juga kepada bapak dan ibu guru yang telah membimbing, mendidik dan mengarahkannya sehingga berhasil dengan baik. Dan juga kepada sahabat-sahabat Muhajir yang telah memberi motivasi dan dorongan yang berharga. 

Untuk itu kepada salah satu sahabat Muhajir yang bernama ... berkenan memberi sambutan atas nama sahabat-sahabat. 

Kepada sahabat ... kami persilahkan!

Sambutan Atas Nama Sahabat-Sahabat

Terima kasih kami sampaikan, kemudian acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan atau nasehat atas nama Bapak Guru yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak .... Yang terhomat Bapak ... kami persilahkan! 

Sambutan Atas Nama Guru.

Terima kasih kepada Bapak .., demikianlah Bapak guru, ibu guru dan hadirin yang kami hormati serta sahabat-sahabat yang kami cintai, rangkaian acara sambutan. 

Kemudian sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wata'ala dan sempurnanya acara ini, marilah kita ikuti bersama pembacaan do'a. Pembacaan do'a akan dipimpin oleh ananda....

Kepada ananda... kami persilahkan.

Pembacaan Do'a.

Terima kasih kepada Bapak ..., hadirin yang kami hormatl, sebagai puncak acara tasyakuran pada slang hari ini ialah makan atau selamatan bersama.

Sebelumnya atas nama sahabat ... kami menghaturkan banyak terima kasih atas kehadirannya mengikutl acara ini. Dan

juga atas nama sahabat Muhajir kami mohon maaf bla dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik mengenal sambutan, hidangan maupun tempat.

Sebagai pembawa acara sejak awal hingga akhir banyak kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, Seklan dan terimakasih.. Wassalamu'aiaikum Wr. Wb.

Sumber: Drs. muslichudin

Baca Juga:

Contoh Naskah Pada Acara Kelahiran Anak dan Khitanan

Nah, itulah Teks pembawa acara ulang tahun singkat  Yang bisa kalian gunakan sebagai teks atau referensi dalam membawa acara (MC), sehingga acara ulang tahun dan kelulusan Dapat berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. 

Aksa Asri
Aksa Asri Tempatku melamun akan berbagai hal :")

Post a Comment for "Contoh Teks MC Pada Acara Ulang Tahun dan Kelulusan Sahabat"